Az adatok kezelője a Cserkuti Krisztián..

Elérhetőség: szelvedojavitasfixaron@gmail.com

Az alábbi néhány sorban szeretnénk tájékoztatni cégünk a Cserkuti Krisztián. adatkezelési gyakorlatáról. Ezzel együtt a vonatkozó szabályozásnak megfelelően fontosnak tartjuk ismertetni azt a folyamatot, ahogyan megrendelőink személyes adatait kezeljük. Nyilatkozunk, hogy minden elemében betartjuk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szigorú előírásait. Valamint az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének, a General Data Protection Regulation-nak (GDPR) megfelelően járunk el a személyes adatok kezelése során.

A weboldal látogatása során anonim módon a látogató session ID-t kap, amellyel a Google Analytics a személyes adatoktól függetlenül, statisztikai céllal rögzíti a látogatás kezdő- illetve befejező időpontját, illetve a látogatott oldalakat. Erről a gyakorlatról minden új látogató az első oldalletöltés alkalmával tájékoztatásban részesül.

Alapvetés a cégben kezelt személyes adatokkal kapcsolatban:


Cégünk a Cserkuti Krisztián. működése során semmilyen személyes adatot nem tárol. Ez alól kivételt képeznek a számlákon szereplő adatok, melyeket a számviteli törvénynek megfelelve cégünk köteles megtartani a törvényben meghatározott ideig. Kivételt képez továbbá az a helyzet illetve időtartam, mely a beérkező megrendelés és a munka elvégzésének végét befoglaló időszakot jelenti. Erről az adatkezelési folyamatunk pontban táékozódhat.

Felelősség:


A vonatkozó adatvédelmi előírások céljából (2016/679/EU Általános Adatvédelmi Rendelet - General Data Protection Regulation, GDPR) a személyes adataiért felelős cég a Cserkuti Krisztián. A cégen belül az adatok kezelésének felelőse Briák László cégtulajdonos. Elérhetőségei: Telefon: 06308284044 Email: szelvedojavitasfixaron@gmail.com

Az adatkezelés folyamata:


Cégünk a Cserkuti Krisztián. alapvetően szélvédő javítással illetve ahhoz hasonló hibaelhárítással foglalkozik. Jellemzően ezek a hibák gyors beavatkozást igényelnek. A probléma jelzése és a hiba elhárítása között jellemzően csupán néhány óra telik el. Ezen néhány órában átmenetileg tárolunk illetve tárolhatunk adatokat érthető okokból.

A folyamat:

  • 1: Bejövő telefonhívást kapunk melyben a megrendelő (a problémáján felül) elmondja nevét, címét és telefonszámát. Ennek oka, hogy így találjuk meg az érintett helyszínt.

  • 2: Ezen adatokat egy elektronikus jegyzetben (mely egy mobiltelefonos applikáció) tároljuk el.

  • 3: A hiba elhárítását követően az említett jegyzetet egyszerű törléssel semmisítjük meg.

  • 4: Munkánk során az adatokat természetesen nem továbbítjuk harmadik félnek, valamint arról semmilyen módon másolatot nem készítünk.

Önrendelkezés:

Ezek ellenére természetesen Önnek joga és lehetősége van a tárolt adatok felől érdeklődni. A szabályozásnak megfelelően és az abban szabott határidőn belül külön kérésére a nálunk tárolt adatokat bemutatjuk. Fontos azonban látni, hogy mivel személyes adatokat nem tárolunk ezért ezen adatközlés tartalommal nem rendelkezik majd.


Briák László
Cserkuti Krisztián.
Cégtulajdonos